Om smartvarsling

Hva er telefonnummeret til vaktstasjonen?
Tlf: 76114100 – skal bare ringes ved utløst alarm. (Drives av Alarm 24. Døgnkontinuerlig beredskapstjenester og alarmmottak på alle alarmformat).

Hvordan kan jeg nå Smartvarsling Drift og vaktstasjonen fra utlandet?
Fra utlandet kan du ringe tlf +47 4000 1785. Ved utløst alarm ring tlf: +47 76114100.

Hva er Smartvarsling Drift?
Smartvarsling Drift er sammen med Alarm 24 din digitale nabovarsler – leverandør av moderne trygghetsløsninger for ditt hjem, hytte eller bedrift.

Jeg har husdyr, går det fortsatt bra å aktivere SmartVarsling?
Varslingstjenesten kan leveres med husdyrsdetektorer. Disse detektorene er beregnet på husdyr opp til ca. 25 kg. Husdyr under denne størrelsen vil da kunne bevege seg fritt. Dersom husdyret ditt er større enn 25 kg kan du tilpasse systemet ved for eksempel å delsikre soner av huset. Er du usikker på om det er installert husdyrsdetektorer hos deg, ta kontakt med vårt kundesenter på Tlf: 4000 1785, så kan vi se på forskjellige løsninger for deg.

Fungerer bredbånd sammen med varslingssystemet?
Ja, systemet er satt opp for kommunikasjon via bredbånd, GSM/GPRS eller begge deler.

Kan varslingssystemet brukes når jeg er hjemme?
Ja, varslingssystemet er utstyrt med 3 forskjellige tilkoblingsmuligheter – helsikring, delsikring og skallsikring. En kan selv velge hvilke detektorer som skal aktiveres og være programmert på de forskjellige alternativene.

Kan jeg se når barna kommer hjem fra skolen?
Ja, via push notifikasjoner på app`en vil du kunne få beskjed om når systemet skrues av og således når noen kommer hjem. Du vil også ha anledning til å ta bilde av huset ditt for å se at de har kommet seg trygt hjem alene.

Hva er skallsikring?
Skallsikring er en måte en kan skru på varslingsystemet og ha det på mens en er hjemme.
Skallsikring gjelder som regel sikring av dører og vinduer ved hjelp av magnetkontakter, men en kan og tillegge bevegelsedetektor og kameradetektorer til skallsikringen.
Skallsikring er også et alternativ hvis man har husdyr som er større enn 25kg.

Hva er delsikring?
Delsikring er som skallsikring en funksjon som gjør at du kan skru på deler av anlegget. Hvilke detektorer som blir aktivert ved delsikringen er forhåndsprogrammert. Dette er også et alterativ hvis man har husdyr over 25kg, da kan man ha system som dekker de delene av huset hvor dyrene ikke befinner seg.
Er du usikker på om ditt system har denne funksjonen, ta kontakt med kundesenteret på Tlf: 4000 1785.

Eierskap og betaling

Har dere nøkkeloppbevaring?
Ja, men vi anbefaler kodelås eller nøkkelboks.

Hva betyr FG-godkjent?
Forsikrings godkjent.

Får jeg rabatt på forsikringen hvis jeg har varslingssystem fra Smartvarsling Drift?
Ja, siden utstyret er FG-Godkjent, vil du få rabatt på hus- og innboforsikring. I tillegg dekkes egenandelen ved brann eller innbrudd med inntil kr. 7.000,-.

Eier jeg varslingsystemet?
Ja, varslingssystemet eies av deg som kunde, og du står fritt til å være tilknyttet vaktstasjon eller ikke.

Hvilke betalingsmuligheter har jeg?
Hos oss eier du utstyret selv. Om du ønsker å betale alt nå eller dele opp beløpet er helt opp til deg.

Kan jeg betale mitt abonnement med avtalegiro?
Ja, det kan du.

Hvor lang bindingstid har jeg?
Hos Smartvarsling Drift er det ingen bindingstid. Dersom du har tegnet abonnement – er det 3 mnd gjensidig oppsigelsestid, som løper fra 1. i påfølgende mnd.

Er det fare for skadelig stråling?
Nei, den trådløse kommunikasjonen mellom detektorene avgir like mye stråling som en FM-radio.

Utrykning

Hva er vår rutine ved utløst brannalarm?
Dette avhenger av hvilket abonnement du har valgt til ditt varslingssystem. Dersom du har valgt brannabonnementet så tar vaktstasjonen kontakt med deg – dersom de ikke får kontakt så rykker brannvesenet ut. Ta kontakt med vårt kundesenter på tel 76114100 dersom du lurer på hva slags abonnement du har, eller hvis du ønsker å bytte til brannabonnement.
Om brannalarmen går, rykker brannvesenet ut da?
Ved utløst brannalarm er vaktstasjonens hovedoppgave å varsle stedet. Får vi ikke kontakt, varsler vi brannvesenet.
Smartvarsling Drift dekker eventuelle kostnader fra brannvesen om det skulle vise seg å være en falsk utrykning, brannvesen vil derfor med stor sannsynlighet rykke ut ved varsel fra oss.

Hva gjør vekteren på utrykning?
En vekters oppgave er å kontrollere boligene for å verifisere om det er tegn til innbrudd.
Dersom det er et reellt tilfelle av brann eller innbrudd vil vekteren observere og sikre stedet, og videre ta kontakt med nødetater og vaktstasjon.

Hvilket vaktselskap rykker ut til meg?
De kommunale brannvesenene har forskjellig praksis når det gjelder å respondere på våre varsler. Smartvarsling Drift samarbeider til enhver tid med flere vaktstasjoner og vekterselskaper, for å kunne gi deg som kunde den mest fleksible og beste løsningen. Avhengig av abonnement og/eller sted, vil vår foretrukne samarbeidspartner, rykke ut.

Hvor lang utrykningstid kan jeg forvente meg?
Tanken bak varslingssystemet er at flere blir varslet og flere kan rykke ut. Dette gir uforutsigbarhet og rask respons i forhold til utrykningstid.
På grunn av utenforliggende forhold, som for eksempel trafikk og vær, kan vi ikke garantere utrykningstid.

Koster det noe ekstra for utrykning?
Ja, se de til enhver tids gjeldende prislister.

Feilsøk

Hvorfor ringte ikke alarmstasjonen ved utløst alarm?
Det avhenger av hvilke type tilknytning/abonnement du har. Dersom du mener du skulle vært varslet, men at dette ikke skjedde, ta kontakt med vårt kundesenter på Tlf: 76114100 , så vil de se på saken, og hjelpe deg.
Dersom du ikke har vært inne på app’en, og aktivert ”Overføring” mot vekterselskapet vil du kun få en lokal varsling.

Hva skjer dersom det oppstår feil med varslingsanlegget?
Dersom det oppstår feil i systemet vil du få varsling lokalt på displayet til sentralen. I tillegg til dette vil vi få en beskjed direkte til oss. På denne måten har vi oversikt på hva som er feil og kan varsle deg personlig for å løse problemet på raskest mulig måte. Vi vil da ta kontakt med deg for å løse feilen. Noen feil vil også varsles direkte i din app. Dersom du lurer på om noe er feil kan du kontakte vårt kundesenter på Tlf: 76114100 så vil vi hjelpe deg.

Hvorfor lyser feillampen?
Dersom denne lyser tyder det på at noe er feil. Eksempler på feilmeldinger kan være at klokken går feil, eller at man har mistet nettverk tilgang. Se i din manual under seksjonen: «hvordan avlese feil» for informasjon om hvordan du løser feilmeldingene. Dersom du har problemer kan du ta kontakt med kundesenteret på Tlf: 76114100 .

Kan jeg utføre en test av mitt varslingssystem?
Ja, og vi anbefaler også at systemet blir testet med jevne mellomrom. Dersom du har abonnement tilknyttet vaktstasjonen, er det viktig at du tar kontakt før eventuell testing. Dersom du er usikker, ta kontakt med kundesenteret på Tlf: 76114100 .

Er jeg selv ansvarlig for å kontrollere varslingssystemet mitt?
Ja, men dersom du er abonnementkunde vil vi kontakte deg og avtale servicetid.

Hva gjør jeg hvis jeg har batterifeil?
Det er enkelt å bestille batterier og bytte disse selv. Ta kontakt med kundesenteret på Tlf: 76114100 . Vi vil også kunne gjøre det for deg, men det er 2 års garanti på batteriene så etter 2 år vil du kunne bli fakturert for batteribytte utført av oss.

Applikasjonen

Hvordan knytter jeg varslingssystemet til appen?
Alle systemene som er solgt via Smartvarsling Drift registreres i vårt kontrollsenter. Når sentralen kobles mot Internett vil vi se til at du er pålogget mot oss, og vil forsikre oss om at alt er i orden. Da trenger du kun å laste ned app`en og følge instruksene der for å få systemet til å fungere mot din smarttelefon. Dersom du har problemer, kan du kontakte vårt kundesenter på Tlf: 76114100 for hjelp.

Hvordan kan jeg være sikker på at varslingsystemet er aktivert via app`en?
Så lenge du kan slå av og på systemet og ta bilder fra din app er systemet koblet mot vårt kontrollsenter. Dersom du lurer på om du er koblet til, kan du kontakte vårt kundesenter på Tlf: 76114100 så kan de hjelpe deg.

Holder det at jeg kun endrer kontaktinformasjon i app`en?
Nei, dersom du ønsker at vekter/smartvarsling skal kontakte andre enn det som først er registrert må dette gjøres via vår nettside eller vårt kundesenter på Tlf: 76114100 .

Kan flere familiemedlemmer bruke app`en?
Ja, det er ingen problem. Du kan registrere disse selv i nettportalen.

Jeg har glemt passordet til appen, hva da?
Dersom du har glemt passordet på din app må du gå til nettportalen og trykke på glemt passord. Nytt vil da bli tilsendt e-posten du registrerte produktet mot. Dersom du ikke lengre har denne e-postadressen må du ta kontakt med oss på Tlf: 76114100 .

Koster det noe å bruke app`en?
Nei, app’en er gratis å benytte. Avhengig av abonnementet du har vil det være forskjellige funksjoner tilgjengelig i app`en.

Hvordan får jeg tilgang til app`en?
Du får tilgang til app`en ved å registrere deg og produktet på nettportalen.

Hvordan logger jeg meg inn i app`en?
Du trenger brukernavn, passord og kode til varslingssystemet for å kunne logge deg på via app.

Praktisk

Jeg skal pusse opp. Er det noe jeg bør tenke på?
Dersom du har abonnement tilknyttet vaktstasjon, vennligst ta kontakt med kundesenter på Tlf: 4000 1785 før du tar ned noe utstyr.
Vær oppmerksom på at garantien ikke gjelder komponenter som er blitt selvforskyldt defekte.

Jeg har byttet vindu og trenger nye klistremerker. Hva gjør jeg?
Kontakt vårt kundesenter på Tlf: 4000 1785.

Jeg skal flytte, hva bør jeg gjøre?
Dersom du skal flytte, kan du enten la ny eier ta over varslingssystemet fra Smartvarsling Drift på eksisterende adresse og bestille nytt system til ny adresse, eller ta med deg systemet du allerede har til ny adresse. Ta kontakt med vårt kundesenter på Tlf: 4000 1785, som vil være behjelpelig med både demontering og oppmontering i forbindelse med flytting av varslingssystemet.

Jeg ønsker å si opp, hva gjør jeg?
Sender oss en oppsigelse på smartvarsling@alarm24.no

Hva skjer med min nøkkel etter oppsagt abonnement?
Dersom du har levert inn nøkkel til alarmstasjonen ved Totalabonnement, kan du kontakte vårt kundesenter på Tlf: 4000 1785 for å få nøkkelen tilbake levert. Vi kan også makulere nøkkelen dersom du ønsker det.